Studenti Akademije Maribor u okviru stručne ekskurzije posetili su firmu Cimos d.d. i Razvojnu agenciju Maribor

Studenti programa mašinstva visoke škole Akademije Maribor posetili su predstavništvo Cimosa d.d, u Mariboru u okviru predmeta „Kvalitet i pouzdanost procesa“ Dioničko društvo „Tsimos“ vodeća je firma za proizvodnju mašina u zemlji, specijalizovana za proizvodnju poljoprivrednih strojeva i elektrotehnike.

Osim toga, studenti mašinstva, građevine i zaštite na radu visoke škole Akademije Maribor su u okvoru predmeta Ekonomija preduzeća i Ekonomija i preduzetništvo posetili Razvojnu agenciju Maribora. Tamo su se susreli sa rukovodiocima projekata, Jasnom Mak, Irenom Podletnik i mr Danijelom Kocuvan, koje su im govorile o  dešavanjima u agenciji.

Izvori: academia.si, academia.si