Studenti Alma Mater Europaea – budući fizioterapeuti dobiće stipendije iz austrijskih klinika uz mogućnost zaposlenja

U akademskoj godini 2019/2020, 20 studenata Alma Mater Europaea sa smera fizioterapije dobiće prve stipendije od malih austrijskih bolnica i klinika za rehabilitaciju – kako privatnih tako i državnih, smeštenih na području od Bad Radkersburga do Dojčlandsberga. Prema rečima rukovodioca međunarodnog odseka Alma Mater Europaea Gorana Gumze, postignut je dogovor s austrijskim partnerima o sufinansiranju obrazovanja studenata-stipendista. Predstavnik ove obrazovne ustanove naveo je da dve trećine troškova obrazovanja pokriva austrijska strana, a jednu trećinu snosi sam student.

Uzimajući u obzir brz razvoj mreže medicinskih i turističkih institucija, posebno u području banjskog turizma, potreba Austrijanaca za fizioterapeutima je toliko velika da ne samo da angažuju slovenačke stručnjake, već i stipendiraju slovenačke studente. Između ostalih, reč je i diplomiranim studentima Alma Mater Europaea. Austrijski poslodavac koji dodeljuje stipendiju obavezuje se i da zaposli tog studenta. Godišnja stipendija za studenta predviđa i jednu godinu zaposlenja kod istog austrijskog poslodavca. Tako studenti fizioterapije Alma Mater Europaea, kada završe studije, ne moraju da brinu o pronalaženju posla.

Dodajemo da studije na osnovnim studijama fizioterapije na Alma Mater Europaea traju 3 godine. Školarina je 3900 evra godišnje.

Izvor: vecer.com