Studenti arhitekture Univerziteta u Mariboru učestvovali su na 17. po redu međunarodnom naučno- praktičnom kongresu AŠK

Od 8. do 13. maja 2019. godine, ekipa od 8 studenata sa studija arhitekture Fakulteta za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru, pod rukovodstvom v. pred. Tomaža Ebenšpangera, uspešno je učestvovao na 17. međunarodnom naučno-praktičnom studentskom kongresu AŠK sa učešćem bivših jugoslovenskih republika, uz prateći seminar o arhitekturi. Ove godine kongres su organizovali studenti i nastavno osoblje Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Podgorici (Crna Gora). Glavni cilj Kongresa je saradnja, umrežavanje i razmena znanja i iskustava između studenata i nastavnog osoblja 18 fakulteta arhitekture iz zemalja bivše Jugoslavije.

Ovogodišnji seminar arhitekture AŠK odstupio je od uobičajenog, inertnog i jednoličnog diskursa arhitektonske percepcije prostora i tradicionalnih oblika prostornog mišljenja. Teme seminara (Feel the Border – „Osetite granicu“, Liquid Reflection – „Tekuća refleksija“ i Trace Spirits – „Linearnost prostora“) pobudile su u studentima dublje razumevanje procesa koji se odvijaju u gradu i šire, na udaljenosti i u blizini. Dok su „čitali“ grad, studenti su stekli značajno iskustvo u razumevanju statusa i uloge arhitekta u modernom društvu. Razmišljali su o efemernosti i zamenjivosti, za razliku od tradicionalne ideje večnog u arhitekturi.

Dodajemo da će sledeći kongres te vrste biti održan 2020. godine u Mariboru.

Izvor: fgpa.um.si