Studenti Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, tokom stručne ekskurzije susreli su se sa naprednim tehnologijama u području turizma

U četvrtak, 7. marta 2019. godine, studenti master programa menadžmenta turističkih destinacija posetili su kompaniju Arctur d.o.o. (Nova Gorica).

Toplo ih je dočekao Tomi Ilijaš, direktor i osnivač firme, i Nejc Bat, načelnik HPC-a i Cloud Computinga.

Tokom posete studenti su se upoznali s projektom Turizem 4.0, čiji je cilj osigurati učinkovito, sigurno i ekološki prihvatljivo putovanje uz korištenje najnaprednijih tehnologija – obrade velike količine podataka,veštačke inteligencije i interneta stvari.

Nakon uvodnog izlaganja, studentima se obratio ambasador Crne Gore u Sloveniji dr Vujica Lazović. Zajedno s njim studenti su pregledali superkompjuter firme, jednog od najvećih privatnih superkompjutera u srednjoj i istočnoj Evropi.

Izvor: efnet.si