Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani učestvovali su na seminaru o pravima potrošača

Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani su, zajedno sa omladinom iz raznih zemalja Evropske Unije, a po pozivu predstavništva Evropskog parlamenta u Sloveniji učestvovali u diskusiji o pravima potrošača, koja je održana u zgradi Evropskog parlamenta u Briselu. Diskusija je održana u okviru seminara European Youth Seminar. Univerzitet u Ljubljani su takođe predstavljali studenti Biotehničkog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta društvenih nauka, kao i Prirodno-tehničkog fakulteta.

Studenti-učesnici bili su podeljeni na tri grupe, objedinjene raznim temama, i pokušavali su da nađu odgovor na jedno od tri pitanja, postavljena unutar izabrane grupe. Pitanja prve grupe ticala su se problematike vezane za GMO (genetski modifikovana hrana, upotreba pesticida, proizvodnja mesa), druga grupa bavila se pitanjem razvoja tehnologije (prelazak na digitalnu tehnologiju, globalna digitalizacija, zaštita ličnih podataka u digitalnom svetu), dok se treća grupa bavila pitanjem informisanja potrošača (informacije o proizvodnji, dobijanje jeftinijih proizvoda, globalizacija kompanija).

U prvom krugu studenti su morali da predlože što više mogućih rešenja. U drugom krugu im je zadak bio da izaberu tri najbolja rešenja i da ih predstave drugim studentima unutar svoje grupe, koji su tražili odgovore na druga pitanja. U sve tri grupe su se učesnici putem glasanja opredelili za najbolja rešenja, po jedno za svako pitanje, i na zaključnom delu seminara su ta rešenja predstavljena predstavniku Evropskog parlamenta, dr. Igoru Šoltesu i članovima drugih grupa.

Izvor: uni-lj.si