Studenti Fakulteta DOBA izabrali su najbolje profesore i online mentore za akademsku godinu 2017/2018

Najbolji profesori Fakulteta DOBA za 2017/18. godinu, prema glasovima studenata su doc. dr Darko Števančec i prof. dr Tina Vukasovič. Na Fakultetu trenutno predaje više od 210 profesora i onlajn mentora. Sada je na konkursu „Profesor godine“ glasalo 1128 studenata.

Dr Darko Števančec dobio je zvanje najboljeg profesora na osnovnim studijama. U prošloj godini na programima osnovnih studija predavao je predmete Lični menadžment, Biznis komunikacija, javni nastup i retorika, a takođe je vodio i seminar Prezentacija i retorika. Dr Darko Števančec se školovao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani; tamo je odbranio disertaciju i dobio zvanje doktora psiholoških nauka. Od 2001. godine on se prvenstveno bavi pedagoškim i  naučno-istraživačkim radom na univerzitetima.

Dr Tina Vukasovič je najbolji predavač na master programima. Prošle školske godine predavala je predmete Menadžment u prodaji i marketingu (za slovenačke studente), a takođe i „Međunarodni makreting“ (za hrvatske i srpske studente). Tina Vukasovič odbranila je doktorsku disertaciju na Fakultetu sa menadžment Primorskog univerziteta (Koper). od 2012. godine ona radi na Međunarodnom fakultetu društvenih nauka i nauka o biznisu (Celje), na Fakultetu DOBA(Maribor), a takođe i na Fakultetu matematike, prirodne istorije i informacionih tehnologija Primorskog univerziteta. Sfera njenih naučnih interesovanje je marketing, strateški marketing, međunarodni marketing, istraživanje tržišta, menadžment robnih marki, istraživanje ponašanja potrošača.

Najbolji onlajn mentori su mr Bojana Drev (Slovenija), mr Darko Balaš (Hrvatska), mr Nedeljko Ostojić (Srbija).

Onlajn mentori su desna ruka svih profesora. Oni su stručnjaci za predmete, tu su za studente 7 dana u nedelji, motivišu ih, daju povratnu informaciju, rešavaju profesionalne probleme sa kojima se ovi susreću tokom studija, usmeravaju ih u izučavanju predmeta, svakodnevno odgovaraju na pitanja. Onlajn mentori pružaju ozbiljnu pomoć kako profesorima, tako i studentima.

Izvor: fakulteta.doba.si