Studenti Fakulteta industrijskog inženjerstva Novo Mesto pozvani su na učešće na događaju „Kompetencije za zelenu budućnost“

Studenti Fakulteta industrijskog inženjerstva Novo Mesto pozvani su na učešće na događaju „Kompetencije za zelenu budućnost“ koji će se održati u Mariboru 15. oktobra 2019. godine. U njemu će učestvovati ministar obrazovanja,nauke i sporta dr Jernej Pikalo i direktorica Republičkog fonda za stipendije, razvoj, pomoć osobama sa invaliditetom i socijalno staranje Irena Kuntarič Hribar. Događaj sufinansiraju Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta i Evropska unija, a na teret Evropskog socijalnog fonda.

Studenti i predavači koji su uključeni u kreativne projekte i studentske inovativne društveno korisne projekte pozvani su da prisustvuju događaju. Napominjemo da je u tim projektima već bilo uključeno 6200 učenika, a rezultat toga je bila implementacija 830 ideja. Tokom skupa mladi će predstaviti svoja dostignuća koja se, između ostalog, odnose na ekološki prihvatljive tehnologije, smanjenje zagađenja okoline, kružnu ekonomiju.

Učešće na događaju je besplatno. Prijava je otvorena do 14. oktobra 2019. godine. Ljubljana, Koper i Novo Mesto imaće organizovan besplatan prevoz autobusom.

Više: pkp@sklad-kadri.si, 01 434 15 74.

Registracija

Izvori: sklad-kadri.si, fini-unm.si