Studenti Fakulteta industrijskog inženjerstva u Novom Mestu pozivaju se na radionicu pisanja diplomskog/master rada

Studenti Fakulteta industrijskog inženjerstva u Novom Mestu pozivaju se na učešće na radionici“Metodološki pristupi i obrada podataka pri pisanju diplomskog/master rada“, koju će održati Nino Zajc, mag. socijalne informatike.

Radionicaće se održati u utorak, 5. februara 2019. godine, od 16:00 do 18:30 sati. Registracija za učešće na događaju otvorena je do petka, 25. januara 2019.

Sadržaj radionice:

  1. detaljan prikaz klasifikacije istraživanja i njihove značajne razlike (razlike između kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja);
  2. detaljna analiza ankete kao metode prikupljanja podataka:
    kako započeti istraživanje, vrste pitanja u istraživanju, definisanje kriterijuma prikupljanja podataka, najčešće greške u prikupljanju podataka, metode prikupljanja podataka, greške tokom ankete (s uzorkom, bez uzorka), prezentacija aplokacije 1KA koja vam omogućuje brzo pravljenje anketa;
  3. analiza, izvršenje izvještaja;
  4. pregled osnovnih statističkih testova (hi-kvadrat test, t-test za jedan uzorak, za dva nezavisna uzorka, ANOVA, linearna regresija, faktorska analiza).

Izvor: fini-unm.si