Studenti Fakulteta za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru pozivaju se na učešće u projektima

Studenti Fakulteta za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru pozivaju se na učešće u projektima celoVITA! (“Integrisano prostorno planiranje za dugoročni razvoj rekreacione i turističke infrastrukture opšine Slovenske Konice”) i DELOUM (“Motivacione mere za poboljšanje radnog okruženja”).

Koorganizatori projekta celoVITA! su: – JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. (DOO JKP, Javno komunalno preduzeće; Словенске Конице), opština Slovenske Konice i Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru. Koorganizatori projekta DELOUM su Energetika Maučec, projektiranje in svetovanje do.o. (DOO „Energetika Maučec, projektovanje i konsalting“), IKEMA inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko d.o.o. (DOO IKEMA, Institut za hemiju, ekologiju, merenje i analizu) i Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru.

Postojeća rekreaciona i turistička infrastruktura naselja Slovenske Konice i njene okoline zahteva praćenje i programsko-funkcionalno poboljšanje. Cilj projekta celoVITA! je poboljšanje turističkog kapaciteta i posećenosti kraja i okoline. Na temelju savremenih svetskih turističkih i rekreativnih trendova te na temelju postojeće infrastrukture planira se izrada sveobuhvatnog programsko-prostornog rešenja koje će povezati sva uključena naselja uz pomoć pešačkih i biciklističkih staza kako bi se iskoristio potencijal opštine.

U okviru projekta DELOUM, biće analiziran problem kvaliteta unitrašnjih životnih uslova na primeru kabineta za osoblje i sala Fakulteta za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru, gde su prisutne naznake niskog kvaliteta i faktori u vezi sa tim, koji utiču na one koji te prostorije koriste. Problematika će biti istražena na interdisciplinarnom nivou putem primene različitih arhitektonskih, građevinskih i biohemijskih pristupa, kao i putem razmene znanja, iskustva i dobre prakse među pedagozima-predavačima, predavačima-predstavnicima ekonomije i studentima.

Projekti se sprovode u okviru državnog programa „Kreativnim putem do znanja 2017-2020“ (drugo otvaranje). Trajanje oba projekta: 5 meseci (posao – do 200 sati). Plaćanje po satu – 5,38 evra neto.

Za sudjelovanje u projektu celoVITA! pozivaju se po dva studenta master i osnovnih studija arhitekture, dva studenta mastera saobraćajnog inženjerstva, jedan student sa mastera turizma, kao i jedan student sa osnovnih studija sportskog treninga.

Za učestvovanje u projektu DELOUM pozivaju se: dva studenta osnovnih studija građevine, dva studenta sa mastera arhitekture, dva studenta sa master studija ekomoskog inženjeringa, jedan student sa mastera hemijske tehnologije i jedan student sa osnovnih studija istog programa.

Studenti koji učestvuju u projektu tokom njegove realizacije moraju biti zvanično na studijama, ne smeju biti zaposleni, samozaposleni, ne smeju biti na listi u registru Zavoda za zapošljavanje niti smeju da budu provatni preduzetnici.

Prijave za učešće primaju se do 12. februara 2019. godine na e-mail: natasa.hribersek@um.si.

Pročitajte više o celoVITA! Više o projektu DELOUM

Izvori: gpa.um.si, fgpa.um.si