Studenti Fakulteta za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru pozvani su da učestvuju u inovacionom projektu

Studenti Fakulteta za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru pozivaju se na učešće u projektu pod nazivom „Projekat logističkog uređenja Vonarskog  jezera s korištenjem metoda daljinskog posmatranja”.

Projekat se realizuje u okviru državnog programa „Projekti sa neekonomskih i nekomercijalnom sektorom – Studentski  inovacioni javno korisni projekti 2016 – 2020”. Na učešće se pozivaju jedan student osnovnih studija saobraćajnog inženjerstva i jedan student sa osnovnih studija arhitekture.

Projekat logističkog uređenja bavi se intenzivnim korištenjem metoda daljinskog posmatranja. Reč je o sakupljanju, fiksiranju, tumačenju i korištenju prikaza dobije ih pomoću dronova, aviona i satelita. Danas je upotreba ovakvih metoda važna za dobijanje bitnih informacija s ciljem poboljšanja proizvodnje i zaštite životne sredine.

Pedagozi – predavači:

  1. doc. dr Marjan Lep(Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru),
  2. doc. dr. Klemen Prah (Logistički fakultet Univerziteta u Mariboru).

Stručni saradnici:

  1. Sašo Meško (Društvo Quadcopter Slo),
  2. mag. Vesna Zavoda Peperkо (Fontus, d.o.o.).

Uz pomoć predavača i mentora, predstavnika nekomercijalne privredne kompanije, studenti će u toku rada na projektu, koji već se održati kao dio nastavnog procesa, razvijati inovativnost, kreativno razmišljanje i druge kompetencije, koje već im omogućiti da lakše predu sa školovanja na tržište rada.

Studenti učesnici projekta u toku njegovog trajanja moraju biti zvanično na studijama, ne smiju biti  zaposleni niti u registru Zavoda za zapošljavanje, niti imati status privatnog preduzetnika.

Rad na projektu se plaća, i to 9 evra po satu bruto, maksimalno 40 sati mesečno (360 evra). Rok realizacije projekta je 4 meseca. Start projekta je početkom Marta 2019. Prijave slati do 12:00, sreda, 20. februara 2019. na adresu: marjan.lep@um.si.

Izvor: fgpa.um.si