Studenti Fakulteta za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru pozvani su na učešće u projektu Safelight

Studenti Fakulteta za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru pozvani su na učešće u projektu „Safelight: Postavljanje višenamenskog semafora u pametnom gradskom okruženju „, koji se sprovodi u sklopu programa “ Rad sa provrednim i neprivrednim sektorom na lokalnom i regionalnom nivou – Kreativni put do znanja 2017 – 2020 „. Organizatori: Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu u Mariboru, NIGRAD, komunalno podjetje d.d. i SWARCO LEA d.d.

Predviđeno trajanje realizacije projekta je 5 meseci (maksimalno 200 sati). Satnica po satu: 5,38 evra/sat neto (6,39 evra/sat bruto).

Razvoj i primena višenamenskih semafora u urbanom okruženju omogućiće projekciju crvenog svetla na pješački prelaz koristeći horizontalnu signalizaciju koju pešaci mogu registrovati čak i perifernim vidom. Projekat će omogućiti kontrolu parametara životne sredine i postaviti temelje za vožnju pametnih vozila. Instalirani senzori omogućiće otkrivanje i merenje sadržaja čvrstih čestica u zraku stvorenih u saobraćaju, kao i snimanje zagađenja bukom u mikropodručju.

Na saradnju su pozvani:

 1. 1 student osnovnih studija saobraćajnog inženjerstva,
 2. 1 student master studija saobraćajnog inženjerstva,
 3. 1 student master studija arhitekture,
 4. 1 student master studija psihologije,
 5. 1 student osnovnih studija tehničke zaštite životne sredine,
 6. 1 student osnovnih studija telekomunikacija,
 7. 1 student osnovnih studija saobraćajne tehnologije i logistike.

Tokom perioda realizacije projekta, polaznici moraju imati status aktivnog studenta, ne smeju biti u radnom odnosu, biti samozaposleni, biti upisani u registar Zavoda za zapošljavanje kao nezaposleni ili privatni preduzetnici.

U slučaju da prijave prelaze broj dostupnih mesta, kandidati će biti odabrani uzimajući u obzir njihov prosek ocena i rezultate individualnog intervjua. Prednost imaju studenti koji još nisu učestvovali u projektima programa „Kreativnim putem do znanja“.

Prijave za učešće slati do 9. februara 2020. na mejl matej.moharic@um.si. U polju „Predmet“ morate navesti: „Prijava na projekat PKP 2020 – Safelight.“ Prijava mora sadržati sledeće podatke:

 1. ime i prezime,
 2. stalna adresa,
 3. adresa e- pošte,
 4. broj telefona,
 5. JMBG,
 6. naziv studijskog programa,
 7. nivo studija po bolonjskom sistemu,
 8. da li ste već učestvovali u projektima programa „Kreativnim putem do znanja“: DA/NE,
 9. kratki rezime.

Izvor: fgpa.um.si