Studenti Fakulteta za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru pozvani su na učešće u projektu stvaranja podzemnog muzeja

Studenti Fakulteta za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru pozvani su na učešće u projektu „Muzet industrijskog nasleđa Maribora. Interdisciplinarni pristup razvoju ideje o otvaranju Muzeja industrijske baštine Maribora – tamnica Tezno.“ Projekt se sprovodi u sklopu otvorenog konkursa „Kreativnim putem do znanja 2017-2020“. Organizatori su Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu u Mariboru, Cona Tezno d.o.o, Arhitekt Šmid d.o.o.

U sklopu interdisciplinarnih radionica biće izrađen idejni projekat podzemnog muzejskog kompleksa na području Tezna u Mariboru. Koncept projekta podzemnog muzeja biće posvećen pitanjima infrastrukturne obnove podzemnih tunela za bezbedno održavanje ekskurzija (u trajanju od 90 minuta). U sklopu interdisciplinarnog projekta rešavaće se pitanja stvaranja ulazne zone sa info centrom, obezbeđenja sigurnosti posetilaca i zaposlenih, sadržajnog i informativnog dizajna muzejskog kompleksa sa specifičnom tehničkom infrastrukturom za funkcionisanje podzemnog izložbenog kompleksa (svlačionice, toaleti, informativna soba, kino sala i tako dalje).

Otvaranjem podzemnog muzejskog kompleksa u Tesnu, Maribor će steći jedan od ključnih predmeta industrijske baštine i sadržajno jedan od najzanimljivijih programa i objekata kulturne i turističke ponude u gradu, regiji i zemlji. Podzemno nalazište industrijske baštine pružiće informacije o onome što se dogodilo u gradu tokom Drugog svetskog rata, kao i o razvoju industrijskog kompleksa u Tesnu.

Za učešće u projektu pozivaju se:

 1. 4 studenta master studija arhitekture
 2. 2 studenta osnovnih studija arhitekture
 3. 1 student master studija građevinarstva
 4. 1 student master studija istorije

Prijave učenika slati na e-mail: natasa.hribersek@um.si. U polju „Predmet“ morate navesti: „Prijava na projekt PKP 2020 – MUZEJ INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE MARIBOR.“ Prijava mora sadržati sledeće podatke:

  1. ime i prezime,
 1. stalna adresa,
 2. mejl adresa,
 3. broj telefona,
 4. JMBG,
 5. naziv studijskog programa,
 6. nivo studija po bolonjskom sistemu,
 7. odgovor na pitanje o ranijem učešću u projektu u okviru programa „Kreativnim put do znanja“ (da/ne);
 8. kratka biografija.

Ako broj pristiglih prijava premašuje broj mesta, kandidati će biti odabrani uzimajući u obzir prosečnu ocenu i na temelju rezultata pojedinačnog intervjua. Prednost imaju studenti koji još nisu učestvovali u projektima programa „Kreativnim putem do znanja“.

Prijava za učešće trajaće do 10. februara 2020. Period realizacije projekta je 5 meseci (maksimalno 200 sati). Plata po satu: 5,38 evra/sat neto, 6,39 evra/sat bruto.

Tokom perioda realizacije projekta, učesnici moraju imati status aktivnog studenta, ne smeju biti u radnom odnosu, biti samozaposleni, biti upisani u registar Zavoda za zapošljavanje kao nezaposleni ili privatni preduzetnici.

Izvor: fgpa.um.si