Studenti Fakulteta za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Marivoru učestvuju u projektu „Lavirint Maribor“

Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru ove se godine pridružio projektu „Lavirint Maribor“. U okviru izbornog predmeta Geodezija-geoinformacioni sistemi, studenti su u toku praktičnih vežbi pod rukovodstvom dr Roka Kamnika i dr Marka Jauševca razvili  kreativne ideje za sprovođenje ovog projekta.

U početku je teritoriju budućeg “lavirinta” snimao dron, koji je pokrenuo viš. pred. Matjaž Nekrep Perc. Glavne koordinate „lavirintskih tačaka“ određene su nacionalnim koordinatnim sistemom. Studenti 3. godine arhitekture izradili su njegov grafički plan. Pri tome, oni su morali, pre svega, uzeti u obzir ukupnu veličinu lavirinta – od 3 do 4 hektara, a širina staza je oko 2 m.

Za prenos „lavirinta“ u terenske uslove, studenti su izračunali elemente loma lavirintnih linija (koordinate tačaka). Zatim su obeležili bojom ove tačke na posebnim linijama pomoću QGis softvera. Ukupno je 548 tačaka podeljeno na 36 različitih linija. Dužina svih vodova iznosila je 3339,61 m. U svom radu studenti  su koristili Topcon Hyper V RTK GNSS opremu i mernu metodu pomoću baznog rovera s tačnošću od ± 1 cm.

Izvor: fgpa.um.si