Studenti Fakulteta za turizam Sveučilišta u Mariboru pozvani na sudjelovanje u projektima u okviru programa “Kreativnim putem do znanja”

Studenti Fakulteta za turizam Sveučilišta u Mariboru pozvani su na sudjelovanje u projektima “Projektni rad s neekonomskim i neprofitnim sektorom – Studentski inovativni društveno korisni projekti za razdoblje 2016. – 2020. za akademske 2018./2019. i 2019./2020“. Prijave za sudjelovanje slati do četvrtka, 12:00, 20. veljače 2020. godine.

Ciljevi projekta:

 1. produbljivanje suradnje i integracije sustava visokog obrazovanja sa neekonomskim i neprofitnim sektorima na lokalnoj i regionalnoj razini;
 2. uvođenje modela otvorene i fleksibilne tranzicije između obrazovanja i tržišta rada, što će mladima omogućiti konkretno praktično iskustvo već tijekom studija;
 3. razvoj vještina potrebnih za direktno sudjelovanje u provođenju ideja i stjecanje iskustva u svrhu proširenja mogućnosti zapošljavanja.

Studenti koji sudjeluju u razdoblju realizacije projekta moraju studirati na javno priznatom studijskom programu u Republici Sloveniji, ne smiju biti u radnom odnosu, biti samozaposleni, privatni poduzetnici ili biti prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposleni.

Pozvani su studenti koji ranije nisu sudjelovali na sličnim projektima. Satnica: 9 eura bruto/sat, maksimalno 40 sati mjesečno (maksimalno 360 eura bruto/mjesec).

Kandidati moraju poslati ispunjeni obrazac za prijavu s imenom projekta i svim traženim podacima, kao i motivacijskim pismom (opis trenutnog radnog iskustva, kompetencije i motivi/razlog za podnošenje prijave za sudjelovanje u projektu) na e-mail nastavnika – mentora. Važno: podnošenje prijave ne garantira sudjelovanje u projektu. Mentori će napraviti izbor, tijekom koga će se uzeti u obzir motivacijska pisma.

Projekt 1

Naziv projekta: “ŠIPK – Književni festival Anton Martin Slomšek”.

Mentor na Fakultetu za turizam Sveučilišta u Mariboru: doc. Dr. Jasna Potočnik Topler, jasna.potocnik1@um.si.

Sažetak:

Projekat je posvećen sjećanju na Antona Martina Slomška, kulturologa, pisca i umjetnika koji je živio u Brežicama, a koji će postati glavni lik književnog festivala. U okviru festivala analizirat će se i vrednovati njegova književna baština, kao i izvlačiti paralele sa suvremenim književnim stvaralaštvom povezanim s Brežicama i domaćim autorima.

Razdoblje realizacije: 4 mjeseca (ožujak-srpanj 2020).

U projektu su uključeni studenti Fakulteta za turizam u Mariboru:

 1. 2 studenta diplomskog studija turizma;
 2. 2 studenta akademskih studija turizma;
 3. 2 studenta programa visokog obrazovanja u turizmu.

U projektu mogu sudjelovati i studenti drugih fakulteta:

 1. 1 student preddiplomskog studija povijesti (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru);
 2. 2 studenta preddiplomskog studija programa slovenskog jezika i književnosti (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru);
 3. 1 student preddiplomskog studija sociologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru);

Projekat 2

Naziv projekta: “Mi smo barok III: Formiranje identiteta malog grada. “

Mentor na Fakultetu za turizam Sveučilišta u Mariboru: prof. dr. Maja Turnšek, maja.turnsek@um.si.

Sažetak:

Projekat “Mi smo barok” dotiče se tri društveno važna aspekta Brežica: oživljavanje gradskog centra, uzimajući u obzir njegov kulturno-povijesni identitet, uključivanje lokalnih stanovnika na temelju načela „inkluzivnog muzeja“, pružanje resursa i dugoročno stvaranje lokalnog identiteta.

Razdoblje realizacije: 4 mjeseca (ožujak-srpanj 2020).

U projektu su uključeni studenti Fakulteta za turizam u Mariboru:

 1. 3 studenta akademskih studija turizma;
 2. 1 studenta programa visokog obrazovanja u turizmu.

U projektu mogu sudjelovati i studenti drugih fakulteta:

 1. 1 student preddiplomskog studija arheologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani);
 2. 1 student diplomskog studija slovenistike (Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani);
 3. 1 student preddiplomskog studija računarstva i informatike (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike, Sveučilište u Mariboru);
 4. 1 student programa sociologije (Fakultet društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani).

Izvor: ft.um.si