Studenti Fakulteta za turizam Sveučilišta u Mariboru tijekom terenske prakse upoznali su se s radom skijališta Rogla-Pohorje

U prosincu 2019. godine studenti treće godine Fakulteta za turizam Sveučilišta u Mariboru u sklopu predmeta “Menadžment destinacija“ sudjelovali su u dvodnevnoj terenskoj praksi.

Tijekom prakse studenti su se upoznali sa organizacijom rada i ponudom destinacija – skijališta Rogla-Pohorje – te su u obliku radionice u suradnji s lokalnim turističkim agencijama razvili ideje za turističko iskustvo sa 5 zvjezdica.

Izvor: facebook.com