Studenti Fakulteta za turizam Univerzitet u Mariboru pozvani su da učestvuju u projektu u okviru otvorenog konkursa „Kreativanim putem do znanja“

Studenti Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru pozvani su da učestvuju u projektu „Lokalna hrana za poboljšanje zdravlja stanovništva.“ Projekt se provodi u sklopu otvorenog konkursa „Kreativnim putem do znanja 2017-2020 – 3. otvaranje“. Mentorka na Fakultetu za turizam je doc. dr Jasna Potočnik Topler.

Studenti master i osnovnih studija turizma pozvani su na učešće. Studenti će uz pomoć nastavnika s Logističkog i Turističkog fakulteta Sveučilišta u Mariboru, kao i mentora iz firmi razvijati inovativnost, kreativno razmišljanje i druge kompetencije koje će im olakšati prelaz od obrazovanja ka zaposlenju. Studenti će deo projektne aktivnosti sprovoditi u firmi.

Prema uslovima konkursa, satnica plate po satu 9,00 evra bruto/sat, maksimalno 40 sati mesečno (ne više od 360,00 evra bruto/mesečno). Prijave za učešće slati do 12.:00 u petak, 31. januara 2020. godine na sledeće adrese: jasna.potocnik1@um.si i mateja.forte@um.si.

Organizatori konkursa skreću pažnju na činjenicu da prijava ne garantuje učestvovanje u projektu: mentori će sprovesti izbor tokom kojeg će se uzeti u obzir motivaciona pisma kandidata i njihovo prethodno učestvovanje u projektima.

Tokom perioda realizacije projekta, polaznici moraju imati status aktivnog studenta, ne smeju biti u radnom odnosu, biti samozaposleni, biti upisani u registar Zavoda za zapošljavanje kao nezaposleni ili privatni preduzetnici.

Detaljnije Prijava

Izvor: ft.um.si