Studenti Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru izdali monografiju o kulturi i kuhinji opštine Sevnica

U izdavaštvu Univerziteta u Mariboru u štampanoj i elektronskoj formi izašla je naučna monografija „Upoznavanje kulture i kuhinje opštine Sevnica pomoću bicikla“. Ona je pripremljena na osnovu Studentskog inovacionog projekta od društvene koristi 2016-2018, čiji je cilj izgradnja biciklističke staze po opštini Sevnica, koja bi odgovarala porodicama sa decom i porodicama imigranata.

U monografiji se raspravlja o izučavanju kulture i kuhinje u Sevnici pomoću bicikla, a takođe se predlažu neka idejna rešenja. Autori monografije su studenti Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru. Urednici su docent dr Jasna Potočnik Topler i profesor dr Andrej Lisec.

Detaljnije: press.um.si

Izvor: ft.um.si