Studenti Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru pozvani su na učešće u projektima

U okviru otvorenog konkursa „Projekti sa neekonomskim i nekomercijalnim sektorom – Studentski inovacioni javno korisni projekti 2016-2019 za školsku 2018/19 i 2019/20. godinu“, studenti Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru pozvani su na učešće u projektima „Putem sorte Modra frankinja: Modra frankinja kao osnova vinskog turizma u Sevnici“; „Tragom Antona Martina Slomška u opštini Brežice“; „Priča o industrijskoj Metlici: dizajn inovativnih turističkih proizvoda: industrijski turizam, revitalizacija i održivost“.

Projekat finansiraju Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta, republički Fond za stipendije, razvoj i pomoć licima sa ograničenim mogućnostima i društvene politike, kao i Evropski socijalni fond.

Projekti su usmereni ka učvršćivanju saradnje sistema visokog obrazovanja sa neekonomskim i nekomercijalnim sektorom na lokalnom i regionalnom nivou; ka realizaciji modela otvorenog i fleksibilnog prelaza između sfere obrazovanja i tržišta rada, koji obezbeđuje omladini dobijanje konkretnog praktičnog iskustva još tokom školovanja; ka produbljivanju znanja, neophodnog za neposredno učešće u realizaciji ideja i sticanje iskustva za povećanje šansi za zaposlenje.

Učešće studenta u projektu plaća se po stopi od 9 evra bruto po satu (maksimum – 40 sati mesečno , što bi ukupno bilo 360 evra). Trajanje  projekata „Putem sorte Modra frankinja“ i „Tragom Antona Martina Slomška u opštini Brežice“ je 5 meseci (april – avgust 2019.). Trajanje projekta „Priča o industrijskoj Metlici“ je 4 meseca (od 1. marta do 1.  jula 2019.).

Studenti koji učestvuju  u realizaciji projekta moraju biti zvanično studenti, ne smeju biti u radnom odnosu, samozaposleni ili da su na spisku u registru Zavoda za zapošljavanje, a ne smeju imati ni privatni biznis.

Prijave za učestvovanje se šalju do 12:00, 28. februara 2019. na mejl jasna.potocnik1@um.si (projekti „Putem sorte Modra frankinja“ i „Tragom Antona Martina Slomšeka u opštini Brežice) barbara.pavlakovic@um.si (projekat „Priča o industrijskoj Metlici“). Sama predaja prijave ne garantuje učestvovanje na projektu. Predavači će napraviti izbor učesnika, u čemu će uticaj imati motivaciona pisma.

Detalji i forma prijave

Izvori: ft.um.si, ft.um.si