Studenti Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Comeniusu iz Bratislave pozvani su da sudjeluju u programu razmjene Erasmus+

Studenti Sveučilišta Komenskog u Bratislavi (Slovačka) mogu sudjelovati u programu razmjene Erasmus+. Ponuda je aktualna za redovne studente integriranog programa „Farmacija“, kao i za studente na postdiplomskom studiju. Trajanje razmjene je od 2 do 12 mjeseca u toku jedne akademske godine.

Studenti sami biraju svoju obrazovnu ustanovu i program na kojem žele provesti razmjenu. Oni obično moraju odgovarati primarnoj specijalnosti (programu). Rok za podnošenje prijava za učešće u programu Erasmus+ produžen je do 30. travnja 2020. godine.

Glavna svrha učešća u programu Erasmus+ je produbiti i primijeniti stečeno znanje, steći novo praktično iskustvo, ne samo u oblasti obrazovanja, već i na nivou jezičnih vještina, i kao rezultat, proširiti mogućnosti zapošljavanja studenata na domaćem i stranom tržištu rada.

Detaljnije Spisak dokumenata Spisak univerziteta

Izvori: fpharm.uniba.sk, uniba.sk, uniba.sk