Studenti master studija ekonomije Univerziteta u Ljubljani učestvuju u planiranju razvoja slovenačkih turističkih destinacija

U okviru predmeta Turistička politika (predavač: prof. Tanja Mihalič), studenti su tokom seminara pod rukovodstvom asistenta Mihe Bratca pripremili su strateške projekte razvoja turizma na 4 različite destinacije.

U saradnji sa predstavnicima turističke agencije Turizem Ljubljana, Centrom turizma Maribor, Informacionog centra „Bela Krajina“, kao i sa kompanijom Hit Alpinea pripremljeni su sledeći projekti: „Strategija razvoja kulturno-gastronomskog turizma u Mariboru“; „Strategija razvoja ekološko-vinskog turizma u Beloj Krajini“; „Strategija „hipsterizacije“ i prelaza na celogodišnji ciklus usluga destinacije Kranjska Gora“ i dr.

Predstavnici destinacija su posle prezentacija projekata visoko ocenili analitičke sposobnosti i razrađene predloge studenara Ekonomskog fakulteta u Ljubljani.

Izvor: efnet.si