Studenti Novog sveučilišta pozvani na sudjelovanje u Akademskom forumu “Migracijski procesi, EU i oružane snage”

Studenti Novog sveučilišta pozvani na sudjelovanje u Trećem akademskom forumu “Migracijski procesi, EU i oružane snage” Događanje će se održati u utorak, 18. veljače 2020. u 16:30 sati, u dvorani Ivana Hribara na Novom sveučilištu (Ljubljana, Mestni trg, 23). Registracija za sudjelovanje traje zaključno s petkom, 14. veljače 2020.

Treći akademski forum održat će se u sklopu istraživačkog projekta „Integralna teorija budućnosti EU“ pod mentorstvom prof. dr. Mateja Avbelja. Događanja se održavaju u obliku okruglih stolova na kojima sudjeluju istraživači i zainteresirane strane iz europskih političkih, institucionalnih, diplomatskih krugova i civilnog društva. Forum će biti posvećen raspravljanju o budućim izazovima na polju zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU s naglaskom na migraciju u EU i ulogu oružanih snaga u zaštiti Schengenskih granica. Napominjemo da se Republika Slovenija također suočava s brojnim problemima u zaštiti državne granice. To ukazuje da migracija postaje sve aktualniji problem. Sigurnosni aspekt postat će centralna tema razgovora na Akademskom forumu, čiji će se sudionici fokusirati na pronalaženje mogućih rješenja – kako na nacionalnoj razini, tako i unutar cijele EU.

Detaljnije

Izvor: epf.nova-uni.si