Studenti Novog univerziteta – Evropskog fakulteta prava bili su na Danu otvorenih vrata kod notara

U petak, 25. oktobra 2019, na Evropski dan pravosuđa, studenti Novog univerziteta – Evropskog fakulteta prava, uz učešće Centra za karijeru, posetili su kancelariju notara Andreje Cajhen u Novoj Gorici.

Gospođa Cajhen govorila je studentima kako da ovladaju notarskom profesijom, detaljno je predstavila svoj radni dan u kancelariji i pokazala kako notar vodi evidenciju, objašnjavajući njen sadržaj. Važan dio stručne posete bio je upoznavanje studenata sa situacijama s kojima se notar susreće u radu, specifičnostima čuvanja njegovog materijala i inovacijama u notarskoj praksi.

Izvor: epf.nova-uni.si