Studenti Novog univerziteta pozvani na učešće u Akademskom forumu „Migracioni procesi, EU i oružane snage“

Studenti Novog univerziteta pozvani na učešće u Trećem akademskom forumu „Migracioni procesi, EU i oružane snage“ Događaj će se održati u utorak, 18. februara 2020. u 16:30 sati, u dvorani Ivana Hribara na Novom univerzitetu (Ljubljana, Mestni trg, 23). Registracija za učešće traje zaključno sa petkom, 14. februara 2020.

Treći akademski forum održaće se u sklopu istraživačkog projekta „Integralna teorija budućnosti EU“ pod mentorstvom prof. dr Mateja Avbelja. Događaji se održavaju u obliku okruglih stolova na kojima učestvuju istraživači i zainteresovane strane iz evropskih političkih, institucionalnih, diplomatskih krugova i civilnog društva. Forum će biti posvećen raspravljanju o budućim izazovima na polju zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU s naglaskom na migraciju u EU i ulogu oružanih snaga u zaštiti šengenskih granica. Napominjemo da se Republika Slovenija takođe suočava sa brojnim problemima u zaštiti državne granice. To ukazuje da migracija postaje sve aktuelniji problem. Bezbednosni aspekt postaće centralna tema razgovora na Akademskom forumu, čiji će se učesnici fokusirati na pronalaženje mogućih rešenja – kako na nacionalnom nivou, tako i unutar cele EU.

Detaljnije

Izvor: epf.nova-uni.si