Študenti prinašajo inovativnost

Marko Sitar je s slovenskim tehnološkim podjetjem Cosylab začel sodelovati že kot študent drugega letnika prvostopenjskega bolonjskega študija ljubljanske Fakultete za elektrotehniko. Šest let in pol je sodeloval pri različnih projektih kot študent, po diplomi pa ga je v Cosylabu čakala tudi zaposlitev.

Od lanskega marca je redno zaposlen kot kadrovik, čeprav je po izobrazbi diplomirani inženir elektrotehnike. Sprva si je želel delati v razvoju strojne opreme, vendar takrat na tem področju ni bilo projektov. V podjetju so ugotovili, da ima odlične komunikacijske sposobnosti in zna delati z ljudmi, zato je prevzel skrb za kadre.

Že kmalu lahko ugotovijo, kaj jih zanima

Ko je kot študent elektrotehnike začel sodelovati s Cosylabom, je najprej delal pri projektu napajalnikov in merilnih sistemov za nadzor vakuumskih črpalk, na fakulteti pa se je usmeril v študij razvoja strojne opreme. Nadaljeval je z drugimi projekti na tem področju in čez nekaj časa je že delal prototipe in testne sisteme. »Za študente je takšno sodelovanje zanimivo, saj lahko skozi preizkušanje v različnih tehnologijah in projektih ugotovijo, kaj jih zanima. Znanje, ki ga dobijo na fakulteti, pa lahko uporabijo v industriji in tako pridobijo veliko praktičnega znanja,« razlaga Sitar, ki je že kot študent sodeloval pri predstavitvah na sejmih in festivalih na fakultetah tehniških smeri, s katerimi želijo pritegniti študente in dobre kadre.

Študiju prilagojen delovni čas

Sitar pravi, da bi se v Cosylabu lahko zaposlil, četudi ne bi z njimi začel sodelovati že med študijem. V tem podjetju namreč iščejo veliko obetavnih kadrov, kljub temu, da so morda zaposleni že kje drugje. Veliko lažje pa je, če nekdo začne sodelovati že kot študent, saj se lažje usmeri na določeno področje, kot pa če že konča šolanje. Poleg tega je težko dobiti ustrezne kadre, saj so trenutno potrebe gospodarstva večje od števila študentov s tehniških področij, ugotavlja Sitar.

Zato jih v Cosylabu želijo čim prej po končanem študiju tudi zaposliti, najprej leto dni za določen čas, nato pa za nedoločen. Med študijem študentom prilagodijo fleksibilni delovni čas, tako da lahko delajo v projektih, kolikor jim dopušča čas, še vedno pa imajo fakultetne obveznosti prednost.

Koristi od sodelovanja s študenti ima seveda tudi podjetje: »Tako lahko najde stik z bodočimi kakovostnimi kadri. Študente lahko že med študijem delno usmeri na področja, v katerih deluje, tako da izberejo ustrezne predmete, kdo se morda celo odloči spremeniti smer študija,« pravi Sitar in dodaja, da mladi v podjetja prinašajo veliko inovativnosti, so neizoblikovani in še nimajo toliko omejitev kot starejši, ki so že bili kje zaposleni; tako se tudi lažje poistovetijo s kulturo v podjetju. Poleg tega so hitro učljivi, radi imajo nove izzive, hodijo na različna izobraževanja in prinašajo svež pogled na projekte, s katerimi se podjetje ukvarja.

Zelo dobro bi bilo, če bi se podjetja in fakultete še več povezovali in pripravljali skupne projekte. Predvsem, da bi lahko vsi študentje, ne samo mladi raziskovalci, na primer za cel letnik ali dva semestra izbrali podjetje in zanj naredili projekt kot zaključno nalogo, tako bi lahko koristno uporabili znanje, ki so ga dobili na fakultetah. Še posebno pri laboratorijskih vajah bi bilo treba študente usmeriti v bolj praktično delo, ki je povezano s projekti, pravi Marko Sitar.

Marko Sitar se sicer v tem času vrača nazaj v razvoj strojne opreme, ker je ugotovil, da ga njegovo strokovno področje še vedno najbolj zanima in so se za to v podjetju pokazale možnosti; še naprej pa bo sodeloval tudi s kadrovsko službo, še posebno na predstavitvah na fakultetah, kjer bo navduševal študente za delo v podjetju.

Vir: delo.si