Studenti Sveučilišta u Mariboru pozvani na sudjelovanje u projektu “Na kreativan način do praktičnog znanja”

Studenti Sveučilišta u Mariboru na svim razinama studija građevinarstva, ekonomskog inženjeringa (struka građevine), arhitekture, mehatronike, računarstva i informacijskih tehnologija, pozvani su na sudjelovanje u projektu “Na kreativan način do praktičnog znanja”. U okviru projekta, njegovim sudionicima bit će omogućen prijenos novih znanja i naprednih dostignuća profesora fakulteta i predstavnika gospodarstva. Projekt će studentima omogućiti da steknu prethodno stečena znanja, praktično iskustvo i da kroz timski rad doprinesu rješavanju stvarnih problema u interdisciplinarnom kontekstu.

Predstavljanje zadataka, ciljeva i sadržaja projekta održat će se 4. studenog 2019. u 11:00 sati u dvorani J1-420 (Građevinski fakultet Sveučilišta u Mariboru) i 6. studenog 2019. u 9:00 sati u dvorani B-307 (Fakultet strojarstva Sveučilišta u Mariboru).

Više: zoran.pucko@um.si (as. dr. Zoran Pučko).

Izvor: fgpa.um.si