Studenti Univerziteta u Mariboru pozvani na učešće u projektu „Na kreativan način do praktičnog znanja“

Studenti Univerziteta u Mariboru na svim nivoima studija građevine, ekonomskog inženjeringa (struka građevine), arhitekture, mehatronike, računarstva i informacionih tehnologija, pozvani su na učešće u projektu „Na kreativan način do praktičnog znanja“. U okviru projekta, njegovim učesnicima biće omogućen prenos novih znanja i naprednih dostignuća profesora fakulteta i predstavnika privrede. Projekt će studentima omogućiti da steknu prethodno stečena znanja, praktično iskustvo i da kroz timski rad doprinesu rešavanju stvarnih problema u interdisciplinarnom kontekstu.

Predstavljanje zadataka, ciljeva i sadržaja projekta održaće se 4. novembra 2019. u 11:00 sati u sali J1-420 (Građevinski fakultet Univerziteta u Mariboru) i 6. novembra 2019. u 9:00 sati u sali B-307 (Fakultet mašinstva Univerziteta u Mariboru).

Više: zoran.pucko@um.si (as. dr Zoran Pučko).

Izvor: fgpa.um.si