Studenti Univerziteta u Mariboru u toku stručne ekskurzije upoznali su saobraćaj u Valensiji

Studenti osnovnih studija saobraćajnog inženjerstva sa Fakulteta za građevinu, saobraćaj i arhitekturu u Mariboru su, tokom poslednje nedelje u martu ove godine, imali stručnu posetu Valensiji s ciljem upoznavanja lokalnog saobraćaja.

U sklopu putovanja, studenti su posetili istorijsko jezgro grada, park uz korito reke Turi, vozili bicikle, pregledali lokalnu infrastrukturu, posetili su Grad nauke i umetnosti (arhitekte Santjago Calatrava i Feliks Kandela), te lokalnu luku – jednu od najvećih na Mediteranu s godišnjim prometom od 55 miliona tona i više od 3 miliona TEU. Za poređenje: slovenačka luka Koper ima pokazatelj od 550 hiljada TEU.

Izvor: fgpa.um.si