Studentima Univerziteta u Ljubljani uručene nagrade France Prešerna

U sredu, 5. decembra 2018. godine, rektor Univerziteta u Ljubljani prof. dr Igor Papič uručio je nagrade France Prešerna studentima Univerziteta. To je već 69. generacija studenata čiji se radovi, pre svega, odlikuju samostalnošću, originalnošću i visokim nivoom naučne analize.

Laureati studentske nagrade „France Prešern“ za 2018. su: Maša Žmitek Prošić (Akademija likovnih umetnosti i dizajna), Blaž Lupše (Biotehnološki fakultet), Ana Pavlin (Bio tehnološki fakultet), Manca Petek (Fakultet za građevinu i geodeziju), Peter Rot (Fakultet računarstva i informatike), Matej Senegančik (Mašinski fakultet), Simon Koblar (Filozofski fakultet), Anamarija Bukovec (Pedagoški fakultet), Karmen Javornik (Pedagoški fakultet), Leja Markelj (Pedagoški fakultet), Svit Komel (Pravni fakultet), Tomaž Trobec (Veterinarski fakultet).

Izvor: uni-lj.si