Студентите и дипломците од факултетот за градежништво, транспорт и архитектура при универзитетот од Марибор се запознаа со работењето на компанијата BetAbram и Vipap во Кршко

Група на студенти и дипломци од факултетот за градежништво, транспорт и архитектура при универзитетот од Марибор во текот на професионалната екскурзија ја посетија компанијата BetAbram и Vipap во Кршко. Компанијата BetAbram се специјализира во производство на големи тродимензионални печатачи, со чија помош може да се печатат градежни проекти, а компанијата Vipap произведува и преработува хартија за печатење и други потреби.

Во канцеларијата на компанијата BetAbram студентите ја набљудуваа работата на тродимензионалниот печатач и создавањето на модел на дом. Потоа за гостите се одржа презентација на широк спектар на машинска и програмска опрема Leica Geosystems, претставено од страна на компанијата Geoservis d.o.o. Алеш Лазар ја демонстрираше практичната употреба на два ласерски скенери – Leica BLK360 и Leica RTC360.

Набљудувањето на производствениот процес во компанијата Vipap беше интересно и поучно. Петер Дракулич ги запозна студентите со процесот на производство на хартија и им обезбеди материјал којшто ќе им помогне на студентите по архитектура да создаваат нови идеи. Екскурзијата се заврши со дегустација на вина во винскиот подрум Истенич.

Извор: fgpa.um.si