Студентите на Факултетот за градежништво, сообраќајно инженерство и архитектура при Универзитетот во Марибор успешно ги бранеа дипломските трудови на далечина

Петок, 24 април 2020, на Факултетот за градежништво, сообраќајно инженерство и архитектура при Универзитетот во Марибор, за прв пат се вршеа одбрани на дипломските трудови на далечина, со помош на апликацијата „Microsoft Teams”.

Photo: Онлајн одбраната на дипломските трудови се вршеше со помош на апликацијата „MS Teams“/UM FGPA

Одбраната успешно ја завршија четири студенти на програмата Архитектура: Грегор Толаци, Блаж Флисар, Ања Цимерман и Шпела Погорелчник.

Голема заслуга за ова имаат и од службата за студентски прашања и комисијата на факултетот кои успееа се да организираат и да овозможат непрекинато работење на факултетот.

Извор: fgpa.um.si