Студентите од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор одржаа практика за гимназијалците од Ново Место

Во рамките на Летната школа за компјутерски науки 2019 година студентите од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор Пија Жнидаршич, Урбан Кошале и Кристијан Стопар од 16-ти до 18-ти септември 2019 година во Средното училиште за електротехника – техничката гимназија од Ново Место успешно одржаа практика „Изучи го микроконтролорот и сортирај бонбони“.

Организатори на практиката ќе биде Институтот за компјутерски науки и Институтот за електроника и телекомуникација. Главната цел на практиката беше да се мотивираат гимназијалците да ја изучуваат техниката.

Извор: feri.um.si