Студентите од факултетот за туризам при универзитетот од Марибор во текот на теренската практика се запознаа со работата на скијачкиот центар Рогла Похорје

Во декември 2019 година студентите од трета година од факултетот за туризам при универзитетот во Марибор во рамките на предметот „Менеџмент на дестинации“ земаа учество во дводневната теренска практика.

Во текот на практиката студентите се запознаа со организацијата на работата и предлагањето на дестинации – скијачкиот центар Рогла Похорје – и во формат на практикум во соработка со локалните туристички оператори разработија идеи за туристичко искуство од пет ѕвезди.

Извор: facebook.com