Студентите од Фармацевтскиот факултет при Универзитетот Коменски од Братислава, се поканети да учествуваат во програмата на размена Еразмус+

Студентите од Универзитетот Коменски во Братислава (Словачка) можат да учествуваат во програмата на размена Еразмус+. Понудата е актуелна за редовните студенти на интегрираната програма „Фармација“, како и за студентите на доктирските студии. Размената е во времетраење од 2 до 12 месеци, во текот на една академска година.

Студентите сами ја бираат својата образовна установа и програмата на која сакаат да ја поминат размената. Таа обично мора да одговара на примарната специјалност (програма). Рокот за поднесување пријави за учество во програмата Еразмус+ е продолжен до 30 април 2020 година.

Главна цел на учеството во програмата Еразмус+ е да се придобие и да се примени стекнатото знаење, да се стекне ново практично искуство и тоа не само во областа на образованието, туку и на ниво на јазичните вештини, и како резултат на тоа, да се прошират можностите за вработување на студентите на домашниот и на странските пазари на трудот.

Подетално Список на документи Список на универзитети

Извори: fpharm.uniba.sk, uniba.sk, uniba.sk