Студентите од колеџот Academia Maribor во рамките на образовниот процес ги разгледаа просториите на поранешниот миноритски манастир

Во вторникот, на 14-ти мај 2019 година, студентите од програмата Градежништво од колеџот Academia Maribor во рамките на предметот „Зачувување на животната средина и просторно планирање“ заедно со професорот, доктор Андреј Шмид ги разгледаа реставрираните простории на поранешниот миноритски манастир.

Реставрирањето на објектот беше завршено во 2014 година со средства од Европската Унија во согласност со нормите и законодавството за зачувување на културното наследство. Денес во објектот на поранешниот миноритски манастир работи куклениот театар на Марибор.

Извор: academia.si