Студентите од Образовниот центар во Велење ја посетија Агенцијата за јавни правни документи и услуги (AJPES)

Во понеделникот, на 11-ти ноември 2019 година, студентите од прва година од Образовниот центар во Велење (од програмата „Хоспиталити и туризам индустрија“) во рамките на предметот „Правни норми“ земаа учество во стручната презентација на Агенцијата за јавни правни документи и услуги (AJPES).

Директорот на претставништвото на Агенцијата за јавни правни документи и услуги во Велење Тања Жнидарко им ги претстави на студентите услугите, кои што ги овозможува AJPES Velenje, и подетално ја опиша регистрацијата на индивидуалните претприемачи.

Извор: vss.scv.si