Студентите од програмата „Европски магистер од областа на туристичкиот менаџмент“ ќе го продолжат образованието во универзитетот Жирони (Шпанија)

Во петокот на 31 – ви мај 2019 година, студентите од програмата EMTM (директор – професор Тања Михалич) го завршија вториот семестар во Љубљана. Првиот семестр го поминаа во Данска, а на есен студентите ќе ја продолжат својата обука во Шпанија. Во оваа група студираат 29 студенти од 25 земји во светот (помеѓу кои, 9 – европски земји).

„Европски магистер од областа на туристичкиот менеџмент“ (EMTM) – е програма која што трае две години на принцип на редовни студии, која што се реализира во три земји во Европа: во Данска (универзитетот на Јужна Данска), во Република Словенија (универзитетот во Љубљана) и во Шпанија (универзитетот Жирони). Студиската програма е поврзана со светските институти и со деловните проекти од целиот свет и е ориентирана на вредностите на одржлив развој и глобална одговорност.

Извор: efnet.si