Студентите од универзитетот Alma Mater Europaea се сретнаа со познати спортисти – параолимпијци

Студентите-физиотерапевти од третата година од универзитетот Alma Mater Europaea се сретнаа со познати спортисти – параолимпијци, со светскиот и европскиот шампион во пливање Дарко Џурич и наградениот на европскиот шампионат по танци Нино Батагељ. Средбата се одржа во саботата на 18-ти мај 2019 година, во рамките на изборниот предмет „Спортска активност на лица со ограничени можности“ (предавач – магистер Тине Ковачич).

Во текот на средбата спортистите со идните физиотерапевти го споделија своето животно искуство, раскажаа за спортот, за најголемите достигнувања и за улогата на инклузијата во спортот. Со практични примери студентите се запознаа со важната улога на физиотерапевтот при рехабилитацијата после повреда, нивна превенција, а исто така и подготовката на спортистите – параолимпијци за натпревари.

Извор: almamater.si