Студентите по медицина помагаат како волонтери во универзитетската болница

Доколку е потребно, студентите на факултетот се подготвени да им дадат помош на медицинските установи при тестирањето на пациенти за новиот коронавирус SARS-CoV-2 со лекување на пациенти, или која било друга соодветна форма.

Волонтерската работа започна со првите 19 студенти од општа и стоматолошка медицина, кои или ги насочуваат пациентите на влезот во болницата или преку телефон ги насочуваат лицата кои одат кон медицинската установа, кои претходно контактирале со Контактниот центар за респираторни проблеми или се сомневаат дека биле во контакт со коронавирусот.

Студентите по медицина исто така им понудија на здравствените установи да се грижат за децата на здравствените работници додека тие работаат во болницата.

Photo: UPJS, Faculty of medicine

 Членови на студентскиот дел на Академскиот сенат тесно соработуваат со раководството на факултетот за подобрување на свеста на словачките и странските студенти уште од најавата за вонредната состојба во Словачка и прекинот на наставата со полно работно време. Покрај различни информации поврзани со студијата, тие исто така им даваат упатства на колегите за тоа како да создадат своја заштитна опрема, како и совети за одржување на психичкото здравје во оваа ситуација.