Študentje fakultete za humanistiko novogoriške univerze izdajajo revijo Artepakt

Študentje fakultete za humanistiko novogoriške univerze so pred letom dni začeli izdajati novo študentsko revijo Artepakt. Tematsko se revija usmerja na področja slovenščine, jezikoslovja, književnosti, zgodovine, umetnosti, digitalne humanistike in migracij.

Zadnja številka je večinoma posvečena Ivanu Cankarju. Revija je sicer zanimiva za širši krog bralcev, dobrodošla pa je tudi z uporabnimi pravopisnimi nasveti.

Pri ustvarjanju revije Artepakt sodeluje večina študentov različnih programov Fakultete za humanistiko na dveh stopnjah: na prvi, dodiplomski, na programih Slovenistika in Kulturna zgodovina, ter na drugi, podiplomski, na programih Slovenistika II. stopnja (smer literarne vede in smer jezikoslovne vede), Pedagoški študijski program Slovenistika II. stopnja, Digitalna humanistika II. stopnja ter Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus). Revijo ureja Anika Velišček, uredniški odbor sestavljajo Lionella Costantini, Ana Cukjati, Mateja Konič in Anika Velišček, lektorica je Ana Cukjati, oblikuje jo Mateja Konič. Vse so študentke Fakultete za humanistiko. Artepakt izhaja tudi na spletu. Spletno različico oblikuje Samo Bihar, študent Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici.

Revija Artepakt je natisnjena v petdesetih izvodih, v tiskani verziji je dostopna v Univerzitetni knjižnici Univerze v Novi Gorici v Rožni Dolini, v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica in v Knjižnici Damir Feigel v Gorici (Italija). Prebirate jo lahko tudi na naslovu projects.ung.si/artepakt. Vodstvo fakultete in novogoriške Univerze ta povsem samostojni projekt študentov in študentk pozdravlja.

Vir: rtvslo.si