Študentje FGPA UM vabljeni k sodelovanju na inovacijskem projektu

Študentje FGPA UM so vabljeni k sodelovanju na projektu »Zasnova logistične ureditve Vonarskega jezera ob podpori tehnik daljinskega zaznavanja«. Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020.

Predloga logistične ureditve se nameravamo lotiti ob intenzivni uporabi metodologije daljinskega zaznavanja. Gre za zbiranje, zajemanje, interpretacijo in uporabo posnetkov pridobljenih z dronom, letali in sateliti. Danes je uporaba takšnih posnetkov pomembna za ustvarjanje dragocenih informacij, da bi povečali produktivnost in zaščitili okolje.

Pedagoška mentorja:

  1. doc. dr. Marjan Lep (FGPA UM),
  2. doc. dr. Klemen Prah (Fakulteta za logistiko UM).

Strokovna sodelavca:

  1. Sašo Meško (Društvo Quadcopter Slo),
  2. mag. Vesna Zagoda Peperko (Fontus, d.o.o.).

K sodelovanju vabijo:

  1. 1 študenta/študentko visokošolskega študijskega programa Prometno inženirstvo VS,
  2. 1 študenta/študentko univerzitetnega študijskega programa Arhitektura UNI.

S pomočjo pedagoških mentorjev ter mentorjev iz negospodarske in gospodarske družbe bodo študenti v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Sodelujoči študenti/študentke v času izvajanja projekta morajo biti vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto/mesec).

Trajanje projekta: 4 meseci

Pričetek projekta: v začetku meseca marca 2019

Prijave se zbirajo do vključno srede, 20. 2. 2019, do 12.00 na naslov: marjan.lep@um.si.

Vir: fgpa.um.si