Študentje FGPA UM vabljeni k sodelovanju na projektih

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice in občina Slovenske Konjice, v okviru javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 (II. odpiranje) vabijo študente/študentke k sodelovanju na projektu celoVITA! Celovite prostorske zasnove dolgoročnega razvoja rekreativno-turistične infrastrukture za Občino Slovenske Konjice.

Obstoječo rekreativno-turistično infrastrukturo naselja Slovenske Konjice in njegovega zaledja je potrebno prevetriti in programsko-funkcionalno nadgraditi. Namen je povečati turistično privlačnost in obiskanost kraja ter okolice. S preveritvijo sodobnih turistično-rekreacijskih trendov v svetu ter na podlagi razpoložljive infrastrukture, želijo oblikovati celovito programsko-prostorsko rešitev, ki bo s pomočjo peš in kolesarskih poti povezala vse obravnavane lokacije v novo celoto z namenom izkoriščanja potencialov občine.

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, Energetika Maučec, projektiranje in svetovanje d.o.o. in IKEMA inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko d.o.o., v okviru javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 (II. odpiranje) vabijo študente/študentke k sodelovanju na projektu DELOUM. Motivacijski ukrepi za dvig bivalnega ugodja v delovnem okolju.

V sklopu predlaganega projekta bo obravnavana problematika kakovosti notranjega bivalnega okolja na primeru prostorov, pisarn za zaposlene in predavalnic UM FGPA, kjer obstajajo indici neustrezne kakovosti in s tem povezanih negativnih vplivov na uporabnike. Problematika bo obravnavana interdisciplinarno, z implementacijo različnih arhitekturnih, gradbenih in kemijsko-bioloških pristopov ter z medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks med pedagoškimi, delovnimi mentorji in študenti.

Trajanje projektov: 5 mesecev (največ 200 ur). Vrednost ure: 5,38 EUR/uro neto.

K sodelovanju na projektu celoVITA! vabijo:

  1. 2 študenta/študentki študijskega programa »Arhitektura UN«.
  2. 2 študenta/študentki študijskega programa »Arhitektura MAG«.
  3. 2 študenta/študentki študijskega programa »Prometno inženirstvo MAG«.
  4. 1 študenta/študentko študijskega programa »Turizem MAG«.
  5. 1 študenta/študentko študijskega programa »Športno treniranje VS«.

K sodelovanju na projektu DELOUM vabijo:

  1. 2 študenta/študentki študijskega programa »Gradbeništvo UN«.
  2. 2 študenta/študentki študijskega programa »Arhitektura MAG«.
  3. 2 študenta/študentki študijskega programa »Gospodarsko inženirstvo MAG«.
  4. 1 študenta/študentko študijskega programa »Kemijska tehnika MAG«.
  5. 1 študenta/študentko študijskega programa »Kemijska tehnologija UN«.

Sodelujoči(a) študent(ka) mora biti v času izvajanja projekta vpisan(a) v študijski program ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen(a), prijavljen(a) na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik.

Prijave se zbirajo do vključno 12. 2. 2019 na naslov: natasa.hribersek@um.si.

Več o projektu celoVITA! Več o projektu DELOUM

Viri: gpa.um.si, fgpa.um.si