Študentje FGPA UM vabljeni k sodelovanju na projektu ZrakZemlja

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru in PP – AGRO, poljedelstvo in proizvodnja d.o.o., v okviru javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 (II. odpiranje) vabita študente/študentke k sodelovanju na projektu z naslovom: ZrakZemlja: Analiza podatkov o obdelovanih površinah s pomočjo daljinskega zaznavanja.

Z nalogo rešujejo konkreten problem gospodarskega partnerja, ki razpolaga z opremo za geolocirano vrednotenje pridelka ter ciljano škropljenje, nima pa orodij za spremljanje, ugotavljanje vzrokov neenakomernih donosov ter proaktivno ukrepanje.

Trajanje projekta: 5 mesecev (največ 200 ur). Vrednost ure: 5,38 EUR/uro neto.

K sodelovanju vabijo:

  1. 2 študenta/študentki študijskega programa »Gradbeništvo VS«.
  2. 2 študenta/študentki študijskega programa »Gradbenštvo MAG«.
  3. 2 študenta/študentki študijskega programa »Geografija MAG«.
  4. 2 študenta/študentki študijskega programa »Geografija UNI«.

Sodelujoči(a) študent(ka) mora biti v času izvajanja projekta vpisan(a) v študijski program ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen(a), prijavljen(a) na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik.

Prijave se zbirajo do vključno 12. 2. 2019 na naslov matjaz.nekrep@um.si.

Več o projektu ZrakZemlja

Vir: fgpa.um.si