Študentje FINI Novo mesto imajo možnost štipendiranja študijskega obiska v Združenih državah Amerike

Študentje FINI Novo mesto imajo možnost štipendiranja študijskega obiska v Združenih državah Amerike v trajanju od 3 do 10 tednov, in sicer pri enem od slovenskih učiteljev v tujini. Za nijh so na voljo naslednje možnosti za študijski obisk:

– Strojništvo: Princeton University, USA, prof. Andrej Košmrlj,

– Robotika in vodenje: University of Illinois, Chicago, USA, prof. Miloš Žefran,

– Računalništvo: University of Southern California, USA, prof. Jernej Barbič ali Stanford University, USA, prof. Jure Leskovec.

Podrobnosti – na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Za več informacij: ines.lipus@fini-unm.si

Vir: fini-unm.si