Študentje FT UM, udeležite se projektov PKP

V okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« vabijo študente/študentke k sodelovanju na odobrenih projektih. Prijava je možna do 20. februarja 2020, do 12. ure.

Cilji projektov:

 1. okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju;
 2. izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela, s katerim se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih in praktičnih izkušenj že med izobraževanjem;
 3. razvoj znanj, potrebnih za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj za večanje možnosti zaposlovanja.

Sodelujoči študenti/študentke morajo biti v času izvajanja projekta vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.

Iščejo študente, ki še niso sodelovali v preteklih projektih. Prav tako lahko študent v okviru posameznega odpiranja sodeluje le v enem projektu.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto bruto/mesec).

Vse zainteresirane prosijo, da izpolnjeno prijavnico, v katero vpišejo naziv projekta, za katerega se prijavljajo, vse zahtevane podatke ter motivacijsko pismo (opis dosedanjega dela, kompetenc ter motiv/razlog za prijavo in sodelovanje na projektu), pošljejo po mailu na naslov pedagoških mentorjev. Sama prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Pedagoški mentorji bodo izvedli izbirni postopek, v katerem bodo upoštevali tudi motivacijska pisma.

Projekt 1

Naziv projekta: ŠIPK – Slomškov literarni festival

Mentor na FT UM: doc. dr. Jasna Potočnik Topler, jasna.potocnik1@um.si

Kratka vsebina:

Projekt v središče postavlja v Brežicah delujočega Slomška kot kulturnika, literata in ustvarjalca, ki bo naslovna oseba literarnega festivala, v okviru katerega bodo pred zasnovo festivala analizirali in ovrednotili literarno dediščino v Brežicah ter v nadaljevanju literarno dediščino povezali s sodobnim literarnim ustvarjanjem, povezanim z Brežicami in avtorji, ki ustvarjajo tukaj.

Trajanje projekta: 4 mesece (med marcem in junijem 2020).

V projektu sodelujejo študenti Fakultete za turizem UM, in sicer:

 1. 2 študenta (študentki) turizma – MAG
 2. 2 študenta (študentki) turizma – UN
 3. 2 študenta (študentki) turizma – VS

Projekt vključuje tudi sodelovanje študentov drugih fakultet:

 1. 1 študenta (študentko) zgodovine – UN (Filozofska fakulteta, UM)
 2. 2 študenta (študentki) slovenskega jezika in književnosti – UN (Filozofska fakulteta, UM)
 3. 1 študenta (študentko) sociologije – UN (Filozofska fakulteta, UM)

Projekt 2

Naziv projekta: Mi smo barok III: Oblikovanje identitete majhnega mesteca

Mentor na FT UM: izr. prof. dr. Maja Turnšek, maja.turnsek@um.si.

Kratka vsebina:

Projekt »Mi smo barok« naslavlja tri, za Brežice, izredno pomembne družbene koristi: oživljanje mestnega jedra s strokovno podkovano zgodovinsko-kulturno identiteto, vključevanje domačinov v mestno jedro na osnovi principov 2vključujočega muzeja«, zagotavljanje resursov in dolgoletne trajnosti izgrajevanja lokalne identitete.

Trajanje projekta: 4 mesece (med marcem in junijem 2020).

V projektu sodelujejo študenti Fakultete za turizem UM, in sicer:

 1. 3 študenti (študentke) turizma – UN
 2. 1 študent (študentka) turizma – VS

Projekt vključuje tudi sodelovanje študentov drugih fakultet:

 1. 1 študenta (študentko) arheologije – UN (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 2. 1 študenta (študentko) slovenistike – MAG (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 3. 1 študenta (študentko) računalništva in informacijske tehnologije – VS (FERI, Univerza v Mariboru)
 4. 1 študenta (študentko) sociologije – UN (FDV, Univerza v Ljubljani)

Vir: ft.um.si