Študentje, kandidirajte za nagrade Univerze v Mariboru

Po pozivu lahko študenti Univerze v Mariboru kandidirajo za naslednje nagrade:

  1. Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM:
  2. Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
  3. Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
  4. Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
  5. Listino za naj prostovoljca študenta UM.

Rok za oddajo kandidatur je 16. marec 2020 do 12. ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.

Več o tem

Vir: ft.um.si