Študentje turizma, sodelujte pri projektu PKP

V okviru javnega razpisa  »Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 3. odpiranje« vabijo k sodelovanju študenta/študentko magistrskega študijskega programa Turizem in visokošolskega programa Turizem. Naziv projekta: »Lokalno pridelana hrana za večje zdravje prebivalstva«. V projektu sodelujejo: 1 študent(-ka) visokošolskega programa Turizem, 1 študent(-ka) magistrskega programa Turizem. Mentorica na FT UM: doc. dr. Jasna Potočnik Topler.

S pomočjo pedagoških mentorjev Fakultete za logistiko in Fakultete za turizem ter mentorjev iz gospodarskih družb bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih aktivnosti bo študent opravil v gospodarski družbi.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9,00 EUR bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360,00 EUR bruto/mesec). Prijave sprejemajo na naslova: jasna.potocnik1@um.si in mateja.forte@um.si do vključno petka, 31. januarja 2020, do 12. ure.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Mentorji bodo izvedli izbirni postopek, v katerem bodo upoštevali vaša motivacijska pisma in predhodno vključenost v projekte.

Določilo razpisa pravi, da mora biti sodelujoči(-a) študent/študentka, v času izvajanja projekta, vpisan(-a) v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen(-a), prijavljen(-a) na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik(-ca).

Več o tem Prijavnica

Vir: ft.um.si