Študentje Univerze Alma Mater Europaea gostili vrhunska parašportnika

V okviru izbirnega predmeta Športne aktivnosti invalidnih oseb so študentje Fizioterapije Univerze Alma Mater Europaea in predavatelj mag. Tine Kovačič v soboto, 18. maja 2019,  gostili vrhunska parašportnika.

Pridružila sta se jim paraolimpijec Darko Đurić, ki je svetovni in evropski prvak v plavanju ter Nino Batagelj, nosilec izvrstne uvrstitve z evropskega prvenstva v paraplesu. Z bodočimi diplomiranim fizioterapevti sta delila svojo svojo življenjsko izkušnjo, vrhunske športne dosežke in jih seznanila s pomenom inkluzije v športu.

Študenti  tretjega letnika so tako pobližje spoznali aktualno problematiko v fizioterapiji vrhunskih parašportnikov, pomembno vlogo fizioterapevta v času rehabilitacije po poškodbi, v času priprav na tekmovanja in preventive športnih poškodb ter rehabilitacije samih športnih poškodb.

Vir: almamater.si