Studentkinja Univerziteta Nova Gorica autorka je najboljeg naučnog postera

Hana Budaševa, studentkinja Fakulteta postdiplomskog obrazovanja Nova Gorica održala je najbolju prezentaciju postera o istraživanju „Određivanje količine železa u prirodnim vodama metodom DGT zajedno sa fototermičkom spektroskopijom“ (Determination of iron in natural waters using DGT technique coupled to phototermal beam deflection spectroscopy). Prezentacija rada Hane Budaševe održana je u okviru događaja „Zimska škola primenjene optike i fotonike u dijetetici.

Zimska škola održana je od 11. do 22. februara 2019. u Međunarodnom centru za teorijsku fiziku – ICTP (Trst, Italija). Tokom trajanja Škole održano je ukupno 60 prezentacija.

Izvor: facebook.com