Studentkinje fizioterapije sa Alma Mater Europaea imaju praksu u Gambiji

Studentkinje fizioterapije na Alma Mater Europaea odrađuju praksu u Gambiji, gde pružaju pomoć lokalnim stanovnicima, pre svega deci i starijim osobama. Tokom prakse, predstavnice ove obrazovne ustanove komuniciraju sa lokalnim fizioterapeutima i razmenjuju znanje s njima.

Prvog radnog dana studentkinje su donirali materijale za fizioterapiju lokalnoj bolnici u dobrotvorne svrhe iz Alma Mater Europaea.

Izvor: sl-si.facebook.com