Студентките од специјалноста „Физикална терапија“ од Alma Mater Europaea посетуваат пракса во Гамбија

Студентките од специјалноста „Физикална терапија“ од Alma Mater Europaea посетуваат пракса во Гамбија, кадешто им укажуваат помош на локалните жители, во прв ред, на децата но и на возрасните луѓе. Во текот на праксата претставниците на образовната установа комуницираат со локалните физиотерапевти и разменуваат со нив искуства.

На првиот ден од работата студентките и предадоа на локалната болница физиотерапевтски материали како хуманитарна помош од Alma Mater Europaea.

Извор: sl-si.facebook.com